Upernavik

2013.07.16Lody puściły (przynajmniej w Upernavik). Innuici nas lubią, psy wyją, komary jak wróble. Ciepło, weźcie kąpielówki. Nie wiejeabsolutnie nic.